Dziękujemy Naszym Sponsorom i Partnerom !

 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

  • darowizn, spadków, zapisów;
  • dotacji i subwencji;
  • dochodów ze zbiórek publicznych;
  • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji:

  • osobie fizycznej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości co najmniej 200 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu;
  • osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji kwoty w wysokości co najmniej 1.000 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu.

Tytuł Sponsora Fundacji nadaje Zarząd Fundacji.

 

Pomóż nam pomagać innym i zostań Sponsorem naszej Fundacji😀
Przekaż darowiznę na rzecz Fundacji Sokoli Wzrok - Centrum Zdrowego Oka:

Numer rachunku bankowego: 09 1020 1127 0000 1102 0326 7044

Numer KRS : 0000819420

Każda złotówka, to jak cegiełka solidnego fundamentu

 

Sponsorzy i Partnerzy Fundacji

 

 

 

 

Fundacja Sokoli Wzrok - Centrum Zdrowego Oka

Siedziba:

Stefanówka 46 (24-340) Józefów nad Wisłą

email: kontakt@fundacjasokoliwzrok.pl

KRS: 0000819420

Nr rachunku: 09 1020 1127 0000 1102 0326 7044

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Sokoli Wzrok - Centrum Zdrowego Oka

Adres do korespondencji:

ul. Bursztynowa 2 (04-749) Warszawa

email: kontakt@fundacjasokoliwzrok.pl

KRS: 0000819420

Nr rachunku: 09 1020 1127 0000 1102 0326 7044