MISJA FUNDACJI SOKOLI WZROK - CENTRUM ZDROWEGO OKA

Misją Fundacji Sokoli Wzrok Centrum Zdrowego Oka, jest kształtowanie świadomości prozdrowotnej wśród Polaków oraz zapewnienie, w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym, a także innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, kompleksowej opieki okulistycznej na najwyższym poziomie.

CELE FUNDACJI

  • niesienie wszelkiego rodzaju pomocy okulistycznej i medycznej osobom jej potrzebującym, a w szczególności dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osobom starszym i niepełnosprawnym;
  • niesienie wszelkiego rodzaju pomocy okulistycznej i medycznej dzieciom oraz młodzieży z placówek socjalnych, typu dom dziecka oraz rodzina zastępcza;
  • niesienie wszelkiego rodzaju pomocy okulistycznej i medycznej osobom starszymi niepełnosprawnym z placówek socjalnych, typu dom pomocy społecznej, dom opieki dla starszych;
  • wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką okulistyczną i medyczną nad dziećmi oraz młodzieżą z wadami rozwojowymi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
  • pomoc i programy na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, mające na celu propagowanie zasad zdrowego stylu życia.
  • Fundacja może wspierać inne instytucje i organizacje, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Fundacja realizuje swoje cele wymienione powyżej poprzez nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego.

MISJA FUNDACJI

 

 

 

 

Fundacja Sokoli Wzrok - Centrum Zdrowego Oka

Siedziba:

Stefanówka 46 (24-340) Józefów nad Wisłą

email: kontakt@fundacjasokoliwzrok.pl

KRS: 0000819420

Nr rachunku: 09 1020 1127 0000 1102 0326 7044

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Sokoli Wzrok - Centrum Zdrowego Oka

Adres do korespondencji:

ul. Bursztynowa 2 (04-749) Warszawa

email: kontakt@fundacjasokoliwzrok.pl

KRS: 0000819420

Nr rachunku: 09 1020 1127 0000 1102 0326 7044