ZARZĄD FUNDACJI SOKOLI WZROK - CENTRUM ZDROWEGO OKA

Sekretarz Zarządu Fundacji - Edyta Widzińska

Doświadczona blogerka, kobieta pełna pasji, kreatywnie podchodząca do życia, nieustannie szukająca nowych inspiracji. Największą inspiracje czerpie jednak z życia, z ludzi i ich potrzeb. Wiele lat pracy w Wielkiej Brytanii, stały się dla niej kluczowe w kontakcie z drugim człowiekiem z inną kulturą, gdzie również rozpoczęła rozwijać swoją pasję ściśle związaną z mediami społecznościowymi. Świat mediów to jej codzienność, śledzenie nowości, dzielenie się swoimi pomysłami z innymi osobami. W swojej pracy, nieustannie poznaje  wielu ludzi, często stając się dla nich - jak sami przyznają - inspiracją.

Ponad 5-letnie doświadczenie w obszarze copywritingu, marketingu i promocji. Od 2019 związana z przychodnią KOLMED, w której to jest odpowiedzialna w szczególności za kształtowanie wizerunku przychodni w otoczeniu, poprzez prowadzenie działań, mających bardzo duży wpływ na jej postrzeganie. Odpowiedzialna za ciągłe utrzymywanie kontaktu z dziennikarzami, dzięki którym w mediach (prasie, radio, telewizji) pojawiają się informacje o osiągnięciach i dokonaniach przychodni.

Autorka licznych artykułów, postów, publikowanych w internecie na stronach internetowych, w szczególności podmiotów prowadzących działalność leczniczą oraz organizacji pozarządowych (fundacji).

Prywatnie, mężatka, matka.

 

Członek  Fundacji - Agnieszka Kamińska

Lekarz okulista, mikrochirurg z wieloletnim doświadczeniem, która w trakcie swojej kariery zawodowej wykonała tysiące zabiegów iniekcji doszklistkowych. Dr n. med. Agnieszka Kamińska jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (otrzymała dyplom lekarza z wyróżnieniem w 1998 roku). Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 2004 roku, a stopień specjalisty chorób oczu w 2005 roku.

Ogromny zasób wiedzy medycznej oraz praktyczne umiejętności zdobyła w trakcie licznych szkoleń, kursów i stażów zrealizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych publikowanych w uznanych czasopismach branżowych. Wygłosiła liczne referaty podczas sympozjów w kraju i za granicą.

Dr n. med. Agnieszka Kamińska jest specjalistą okulistą w Przychodni KOLMED, w jednej z nowocześniejszych poradni okulistycznych, wyposażonej w wysokiej klasy aparaturę medyczną oraz salę zabiegową gdzie w szczególności wykonuje kompleksową diagnostykę oraz zabiegi iniekcji doszklistkowych. Ponadto dr n. med. Agnieszka Kamińska jest Ordynatorem Oddziału Okulistycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - nowoczesnego, doskonale wyposażonego oddziału o pełnym profilu świadczeń okulistycznych w tym: operacji zaćmy, witrektomi, operacji wgłabiających odwarstwienia siatkówki, operacji plamki żółtej, operacji jaskry.

SPONSORZY I PARTNERZY FUNDACJI

 

Członek  Fundacji - Magdalena Bielec

 

Członek  Fundacji - Agnieszka Kula

 

Członek Zarządu Fundacji - Michał Mrówka

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz licznych kursów z zakresu zarządzania. Doświadczony Inspektor Ochrony Danych, legitymujący się bogatym doświadczeniem w pełnieniu tej funkcji zarówno w podmiotach z sektora publicznego, jak i prywatnego, ze szczególny uwzględnieniem sektora służby zdrowia.

Prezes Zarządu ODO Consulting sp. z o.o., która oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Komplementariusz Przychodni KOLMED Kompleksowa Obsługa Medyczna Sp. z o.o. Sp. k., która oferuje szeroki wachlarz badań i zabiegów w ramach ponad 20 poradni, w tym poradni okulistycznej – wykonującej zabiegi w warunkach ambulatoryjnych m.in. iniekcji doszklistkowych preparatami Lucentis oraz Eylea (leczenie AMD).

Wiceprezes Zarządu Fundacji - Angelika Skowera

Prawnik - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczka licznych konferencji, szkoleń i kursów certyfikowanych z zakresu kadr i płac.

W latach 2018-2019 r. sekretarz Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Doświadczony audytor, trener, konsultant z zakresu ochrony danych osobowych ukierunkowany na aspekty prawne oraz informatyczne z obszaru bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Od 2019 roku ściśle związana z branżą medyczną - Dyrektor ds. administracyjno-ekonomicznych w Przychodni KOLMED Kompleksowa Obsługa Medyczna Sp. z o.o. Sp. k.

Prywatnie, miłośniczka zwierząt i właścicielka psa rasy shih tzu – Barrego.

Prezes Zarządu Fundacji - Dariusz Skowera

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Studiów Menedżerskich Audyt i Kontrola Wewnętrzna Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów z zakresu Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz licznych kursów z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej.

Prezes Zarządu Przychodni KOLMED Kompleksowa Obsługa Medyczna Sp. z o.o. Sp. k., racjonalizator m.in. jednej z nowocześniejszych w Polsce poradni okulistycznych wyposażonej w wysokiej klasy aparaturę medyczną oraz wyspecjalizowaną salę zabiegową.

Wieloletni doświadczony audytor, trener, konsultant z zakresu ochrony danych osobowych ukierunkowany na aspekty prawne oraz informatyczne z obszaru bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w szczególności w Podmiotach Wykonujących Działalność Leczniczą.

Autor licznych opracowań dotyczących tematyki ochrony danych osobowych, ekspert w zakresie informacji publicznej oraz aspektów wdrożenia normy ISO 27001.

                                                               MISJA FUNDACJI SOKOLI WZROK - CENTRUM ZDROWEGO OKA

Misją Fundacji Sokoli Wzrok Centrum Zdrowego Oka, jest kształtowanie świadomości prozdrowotnej wśród Polaków oraz zapewnienie, w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym, a także innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, kompleksowej opieki okulistycznej na najwyższym poziomie.

 

 

Twój email
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Statut

Przyjaciele Fundacji

Zespół

Misja

K  A  T  E  G  O  R  I  E

FUNDACJA SOKOLI WZROK CENTRUM ZDROWEGO OKA, została założona 6 grudnia 2019 roku przez Dariusza Skowerę. Inicjatywa ta wyniknęła z potrzeby serca i osobistego zaangażowania założyciela w leczenie chorób wzoru.

Mając na uwadze, iż wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów, dzięki którym odbieramy otaczający nas świat, zdaniem założyciela fundacji, dbałość o dobry stan oczu powinna towarzyszyć każdemu z nas na co dzień, bez względu na wiek, zarówno w codziennej profilaktycznej higienie wzroku, jak i leczniczej.

Fundacja zatem stara się dotrzeć i wspomagać w leczeniu najbardziej potrzebujących, w szczególności osoby starsze, borykające się ze stosunkowo drogim leczeniem chorób wzoru, takich jak: aktywna neowaskularyzacja naczyniówki (CNV), głównie w postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), cukrzycowy obrzęk plamki, obrzęk plamki po zakrzepach żyły środkowej siatkówki, proliferacyjna retinopatia cukrzycowa, jaskra neowaskularna

Ponadto, fundacja stara się dotrzeć również do młodszych, dorastających w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, blisko 80% dzieci, młodzieży i dorosłych spędza przynajmniej 3 godziny dziennie przed monitorem. Średni czas użytkowania monitorów wynosi 6,5 godzin dziennie i systematycznie wzrasta. Obecność monitorów, telewizorów, smartphonów i tabletów stała się w naszym życiu czymś tak naturalnym jak oddychanie, niestety konsekwencją nadmiernego korzystania z monitorów mogą być skutki zdrowotne dla organizmu, a w szczególności dla narządu wzroku.

Mając na uwadze powyższe, fundacja podejmuje działania edukacyjne i lecznicze wśród dzieci, młodzieży i dorosłych uświadamiając o zagrożeniach, chorobach narządu wzroku, sposobach minimalizowania ryzyka ich wystąpienia, a w konsekwencji sposobach leczenia.

O Fundacji...

 

 

 

 

Fundacja Sokoli Wzrok - Centrum Zdrowego Oka

Siedziba:

Stefanówka 46 (24-340) Józefów nad Wisłą

email: kontakt@fundacjasokoliwzrok.pl

KRS: 0000819420

Nr rachunku: 09 1020 1127 0000 1102 0326 7044

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Sokoli Wzrok - Centrum Zdrowego Oka

Adres do korespondencji:

ul. Bursztynowa 2 (04-749) Warszawa

email: kontakt@fundacjasokoliwzrok.pl

KRS: 0000819420

Nr rachunku: 09 1020 1127 0000 1102 0326 7044

 

 

 

Fundacja Sokoli Wzrok - Centrum Zdrowego Oka, prowadzi zbiórkę pieniężną na rzecz wsparcia dla Ukrainy

Nr rachunku Fundacji: 09 1020 1127 0000 1102 0326 7044

Wszystkie zgromadzone środki zostaną przekazane na oficjalną zbiórkę pomagam.pl

 


#SOLIDARNI Z UKRAINĄ